Trình bày ý nghĩa nhan đề bài thơ Sóng

“Sóng” là hình ảnh ẩn dụ của tâm trạng người con gái đang yêu, là sự hóa thân, phân thân của nhân vật trữ tình.

“Sóng” và “em” là “em” và “sóng”. Hai hình tượng tuy hai mà một,có lúc tách đôi ra để soi chiếu cho nhau,có lúc lại hòa nhập vào nhau để tạo ra sự cộng hưởng. Hai hình tượng ấy đan cài,q uấn quýt với nhau như hình với bóng.

Tham khảo: Soạn bài Sóng – Xuân Quỳnh

Tác giả Xuân Quỳnh mượn hình ảnh “sóng” để thể hiện những cảm xúc, cung bậc tình cảm của trái tim khao khát yêu thương. Nổi bật trong bài thơ Sóng là vẻ đẹp tâm hồn thiết tha nồng hậu và niềm khao khát của người phụ nữ về một tình yêu thủy chung, bất diệt.

Trình bày ý nghĩa nhan đề bài thơ Sóng
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC