Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Hác-măng 1883? – Lịch Sử lớp 8

Hiệp ước Hác-măng

  • Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào đất Nam Kì thuộc Pháp.
  • Ba tỉnh Thanh-Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì.
  • Triều đình chỉ được cai quản vùng đất trung kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ của Pháp ở Huế.
  • Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.
  • Mọi việc giao thiệp với nước ngoài ( kể cả với Trung Quốc ) đều do Pháp nắm.
  • Triều đình Huế phải rút quân đội từ Bắc Kì về Trung Kì.
Dưới 18 tuổi không được click quảng cáo 
loading...
Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Hác-măng 1883? – Lịch Sử lớp 8
3.8 (76%) 15 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC