Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ II? Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với con người? Em có suy nghĩ gì về việc áp dụng những thành tựu đó ở Việt Nam hiện nay?

Thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật lần 2

 • Trong lĩnh vực khoa học cơ bản có phát minh to lớn…
 • Phát minh lớn về công cụ sản xuất mới…
 • Tìm ra nguồn năng lượng mới…
 • Sáng chế những vật liệu mới…
 • “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp…
 • Tiến bộ thần kì trong giao thông và thông tin…

Ý nghĩa và tác động

Ý nghĩa: là cột mốc chói lọi… phục vụ cuộc sống con người…

Tác động:

 • Tích cực: nâng cao năng xuất…đời sống… thay đổi cơ cấu..
 • Tiêu cực: Chế tạo vũ khí hủy diệt… ô nhiễm môi trường… tai nạn.. bệnh tật..

Suy nghĩ ở Việt Nam hiện nay

 • Hiện nay nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..
 • Việt Nam đang tích cực áp dụng thành tựu tiến bộ của cách mạng KHKT vào sản xuất công-nông nghiệp. Tạo ra một diện mạo mới cho nền kinh tế nước ta
 • Tuy nhiên, việc áp dụng còn hạn chế do cơ chế chính sách chưa phù hợp, điều kiện kinh tế cơ sở hạ tầng còn khó khăn…

Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ II? Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với con người? Em có suy nghĩ gì về việc áp dụng những thành tựu đó ở Việt Nam hiện nay?
5 (100%) 1 vote

BÀI HAY NÊN ĐỌC