Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? – Lịch Sử lớp 8

Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Nguyên nhân thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì

  • Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển.
  • Lấy cớ giải quyết vụ Đuy- puy.

=> Hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỉ huy từ Sài Gòn kéo ra Bắc.

Diễn biến thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì

  • Sáng ngày 20-11-1873 quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội.
  • 7000 quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương cố gắng cản địch nhưng thất bại. Buổi trưa thành mất.
  • Trong vòng chưa đầy 1 tháng Pháp cho quân tỏa đi chiếm Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định.

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? – Lịch Sử lớp 8
3.6 (72.41%) 29 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC