Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? – Lịch Sử lớp 8

Pháp đánh chiếm Bắc Kì

Nguyên nhân thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì

  • Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển.
  • Lấy cớ giải quyết vụ Đuy- puy.

=> Hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỉ huy từ Sài Gòn kéo ra Bắc.

Diễn biến thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì

  • Sáng ngày 20-11-1873 quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội.
  • 7000 quân triều đình dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương cố gắng cản địch nhưng thất bại. Buổi trưa thành mất.
  • Trong vòng chưa đầy 1 tháng Pháp cho quân tỏa đi chiếm Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định.
Dưới 18 tuổi không được click quảng cáo 
loading...
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? – Lịch Sử lớp 8
3.29 (65.71%) 7 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC