Soạn bài Văn bản tổng kết lớp 12

VĂN BẢN TỔNG KẾT

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT

– Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm.

– Văn bản tổng kết gồm 2 loại:

+ Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN…
+ Tổng kết tri thức như: Tổng kết văn học dân gian Việt Nam; Tổng kết Tiếng Việt …

II. CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT

1. Văn bản: “ TK …với nước”

a. Thuộc loại Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn. – Dùng PCNNHC diễn đạt.

b. Ở văn bản 1:

– Đề mục: Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh và ngừơi có công với nước.

– Nội dung gồm:

+ Tình hình tổ chức.
+ Kết quả hoạt động.
+ Đánh giá chung.

– Yêu cầu của một văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn:

+ Mục đích nhìn nhận, đánh giá, tổng kết.
+ Yêu cầu: Khách quan, chính xác.
+ Bố cục: 3 phần (Đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề)
+ Nội dung chính: Tình hình và kết quả thực tiễn từ đó đánh giá, kiến nghị.

2. Văn bản tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

a. Loại văn bản tổng kết tri thức:

Diễn đạt bằng PCNN khoa học

b. Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức

Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.

3. Ghi nhớ: SGK ( trang 75, T II)

III. LUYỆN TẬP

1. Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu:

Bố cục đầy đủ 3 phần.

Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.

a. Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

Phần 1:

+ Những thuận lợi, khó khăn
+ Nvụ và mục tiêu phấn đấu

Phần II; III; IV

+ Những công việc, những thành tích đạt được
+ Những việc chưa làm được
+ Những số liệu minh họa

b. Những nội dung còn thiếu:

Tên cơ quan ban hành văn bản
Địa điểm, thời gian
Bài học rút ra.

Soạn bài Văn bản tổng kết lớp 12
4 (80%) 1 vote

BÀI HAY NÊN ĐỌC