Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động được quy định như thế nào?

Điều 12 Bộ luật Lao động 2012 quy định về quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động. Theo đó, người sử dụng lao động có các quyền sau:

– Trực tiếp tuyển dụng lao động;

– Thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động;

– Tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động được quy định như thế nào?
5 (100%) 1 vote

BÀI HAY NÊN ĐỌC