PPNCKH – Trình bày mục đích của kỹ thuật phân tích nhân tố

 Làm giảm biến, tăng biến.

Việc sử dụng các kỹ thuật phân tích nhân tố nhằm đo lường các biến nghiên cứu đề ra có thật sự tách biệt (không trùng lắp). Tuy nhiên, không phải lúc nào sử dụng kỹ thuật này cũng làm các biến nghiên cứu bị giảm đi, mà đôi khi trong quá trình phân tích nhân tố lại xuất hiện thêm biến nghiên cứu mới (tức là làm tăng biến).

Dịch chuyển các yếu tố thành phần đo lường một biến này sang biến khác

Ca hát thoải mái, không ngại hết pin

Hát karaoke bằng điện thoại kết nối Bluetooth là một giải pháp đơn giản chi phí thấp vẫn phiêu như ca sĩ

Trong quá trình nghiên cứu, người nghiêu cứu đề ra các yếu tố thành phần của biến nghiên cứu X đôi khi đánh giá và lý luận không chính xác dẫn đến việc yếu tố thành phần này lại không thuộc biến nghiên cứu X mà lại phụ thuộc vào biến khác (giả sử biến Y). Do đó khi sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố người nghiên cứu sẽ kiểm tra được các yếu tố thành phần mình đặt ra có phụ thuộc vào biến nghiên cứu X hay không hay phụ thuộc vào biến Y.

– Sau khi rút trích được các nhân tố và lưu lại thành các biến mới, chúng ta sẽ sử dụng các biến mới này thay cho tập hợp biến gốc để đưa vào các phân tích tiếp theo như kiểm định trung bình, ANOVA, tương quan & hồi quy …