Pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật?

Đề tránh gây tổn hại sức khỏe và đảm bảo sự an toàn cho người khuyết tập, Điều 178 Bộ luật lao động 2012 đã quy định các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật, cụ thể như sau:

– Sử dụng lao động là người khuyết tật suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

– Sử dụng lao động là người khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

co-quan

Pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật?
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC