Soạn bài Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới

NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN
CỦA NƯỚC VIỆT NAM MỚI

(Trích – Võ Nguyên Giáp)

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Tác giả

– Sinh ngày 25/8/1911 tại Lộc Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình.
– Bắt đầu hoạt động cách mạng từ năm 1925.
– Là nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời ông gắn liền với những năm tháng không thể nào quên của Cách mạng.
– Các tác phẩm hồi kí: “Chiến đấu trong vòng vây” (1978), “Điện Biên Phủ – điểm hẹn lịch sử” (1994).

2. Tác phẩm

– Thể loại: Hồi kí ( Hồi kí là ghi chép về những gì xảy ra trong quá khứ trên cơ sở hồi tưởng, nhớ lại. Người viết hồi kí thường là những người nổi tiếng: các lãnh tụ, các nhà hoạt động xã hội,….Họ thường tự kể: về cuộc đời mình, về những sự kiện lịch sử tiêu biểu,…
– Tác phẩm là cuốn hồi kí của đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhà văn Hữu Mai thể hiện. Nội dung phần trích: tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thử thách với toàn Đảng toàn dân ta, đó là những ngày đầu của nước Việt Nam mới.

Bố cục: đoạn trích gồm 4 phần.

– Đoạn 1: ( từ đầu đến ập vào miền Bắc ) Từ thế đứng vững mạnh, hiên ngang của dân tộc từ thời chống Mĩ, tác giả hồi tưởng về “ giờ phút hiểm nghèo” của đất nước Việt Nam mới.
– Đoạn 2: ( tiếp theo đến thêm trầm trọng ): Những khó khăn mọi mặt của đất nước tưởng khó có thể vượt qua.
– Đọan 3: ( tiếp theo đến ba trăm kilôgam vàng ): Những biện pháp tích cực của chính quyền mới và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của toàn Đảng, toàn dân ta.

– Đoạn 4: ( còn lại ): Hình ảnh Bác Hồ như sự tượng trưng cho một chính thể mới, một nhà nước mới, do dân vì dân.

II. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU PHẦN TRÍCH

1. Điểm nhìn

Tác giả xuất phát từ điểm nhìn hiện tại là bối cảnh của đất nước năm 1970 ( thời điểm cuộc kháng chiến chống Mĩ vô cùng cam go và khốc liệt )

2. Những khó khăn, nguy nan của nước Việt Nam mới

– Nước Việt Nam dân chủ mới ra đời như một sinh mệnh “ nằm giữa bốn bề hùm sói”.
– Mọi phương thức hoạt động của Đảng phải bí mật.
– Chính quyền thành lập nhiều ngày nhưng chưa nước nào công nhận.
– Tình hình kinh tế khó khăn, tài chính nguy ngập, đời sống nhân dân xuống thấp→ làm cho khó khăn càng thêm trầm trọng.

3. Những quyết sách để đưa đất nước vượt qua gian khổ

– Củng cố để giữ vững chính quyền cách mạng: giải tán chính quyền cũ, xây dựng bộ máy chính quyền mới.
– Mở rộng đoàn kết toàn dân, thực hiện công nông chuyên chính, công bố dự án hiến pháp toàn dân.
– Thi hành những chính sách mới về kinh tế, văn hoá.
– Nâng cao năng lực tài chính cho đất nước.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng và Chính phủ đã làm nội lực của nước Việt Nam mới tăng lên nhanh chóng.

Soạn bài Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC