Nỗi nhớ bộc lộ tình cảm gì ở người cán bộ trong bài thơ Nhớ Việt Bắc?

Trong bài Nhớ Việt Bắc nỗi nhớ của người cán bộ về xuôi được nhà thơ Tố Hữu gợi tả như sau:

Ta về mỡnh có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang…

Em hãy cho biết: Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở chiến khu Việt Bắc? Nỗi nhớ ấy bộc lộ tình cảm gì ở người cán bộ?

viet bac

Gợi ý

– Người cán bộ về xuôi nhớ “những hoa cùng người” (cảnh và người) ở chiến khu Việt Bắc:

+ Cảnh: Hoa chuối rừng đỏ tươi nổi bật trên nền lá xanh (“Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi”), hoa mơ nở trắng khắp cánh rừng khi mùa xuân về (“Ngày xuân mơ nở trắng rừng”).

+ Người: Người đi rừng trên nương (“Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”), người đan nón cần cù, chăm chỉ “chuốt từng sợi giang”.

– Nỗi nhớ ấy bộc lộ tình cảm yêu thương, gắn bó sâu nặng của người cán bộ với mảnh đất và con người Việt Bắc – “cái nôi” của cách mạng Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Nỗi nhớ bộc lộ tình cảm gì ở người cán bộ trong bài thơ Nhớ Việt Bắc?
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC