Nhà quản trị phân tích môi trường kinh doanh và đưa ra các quyết định. Hãy lấy một ví dụ thành công và 1 ví dụ thất bại trong việc phân tích môi trường kinh doanh phân và ra quyết định của nhà quản trị. Hãy nêu 5 sai lầm trong phân tích môi trường kinh doanh.

A/ Khái niệm: Môi trường hoạt động của doanh nghiệp là tất cả các yếu tố bên trong cũng như bên ngoài thường xuyên có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức.
Môi trường bên ngoài
Môi trường ngành
Môi trường bên trong
Các yếu tố của môi trường bên trong:
– Sản xuất: năng lực sản xuất, trình độ công nghệ…
– Tài chính: dòng tiền tệ, cơ cấu vốn đầu tư, tình hình công nợ…
– Năng lực: trình độ lực lượng nhân sự, vấn đề sắp xếp, bố trí, đào tạo, các chính sách đãi
ngộ…
– Marketing: nghiên cứu thị trường, khách hàng, hệ thống phân phối, quảng cáo…
– Nghiên cứu & phát triển: khả năng nghiên cứu sản phẩm mới, công nghệ mới…
– Văn hoá: đặc tính, dạng văn hoá, mức độ thích ứng hiện tại, tương lai…
→ Các yếu tố trên được đánh giá trên cơ sở so sánh với các nhà cạnh tranh
Các yếu tố của môi trường vi mô (môi trường ngành)
– Khách hàng: Gồm những người tiêu thụ các sản phẩm của doanh nghiệp, quyết định đầu ra
của doanh nghiệp
– Những người cung cấp: các nhà sản xuất cung cấp vật tư, công nghệ, các ngân hàng, cổ
đông…
– Các đối thủ cạnh tranh: doanh nghiệp hiện hữu trong ngành, đối thủ tiềm ẩn mới, các sản
phẩm thay thế.
– Các nhóm áp lực, cộng đồng xã hội, dân cư địa phương…
Các yếu tố của môi trường vĩ mô (môi trường bên ngoài)
– Kinh tế: Tốc độ GDP, GNI, lãi suât, tỉ giá, tỷ giá ngoại tệ…
– Dân số: Tỷ lệ tăng dân số, xu hướng tuổi tác giới tính, cơ cấu dân số…

– Công nghệ: tốc độ phát triển sản phẩm mới, công nghệ mói, khả năng chuyển giao công
nghệ…
– Văn hoá xã hội: những lựa chọn nghề nghiệp, tập quán, những ưu tiên & những quan tâm của
xã hội.
– Chính trị pháp luật: những ưu tiên của chính phủ, luật thuế, quy định về môi trường
B/ Hãy lấy 1 ví dụ thành công và 1 ví dụ thất bại trong việc phân tích môi trường kinh doanh phân và ra quyết định của nhà quản trị:
– Ví dụ về công ty thành công: Phần mềm Microsoft
– Ví dụ về công ty that bại: Những nhà đầu tư cổ phiểu
C/ Hãy nêu 5 sai lầm trong phân tích môi trường kinh doanh:

Câu 3: Chọn 1 công ty thành công mà em biết rõ nhất, tóm tắt về công ty đó và phân tích để làm rõ cách quản lý lãnh đạo của công ty đó?
Microsoft là một tập đoàn phần mềm và các sản phẩm của nó được sử dụng bởi hơn 90% máy tính cá nhân trên toàn thế giới. Microsoft trở thành người tiên phong trong cuộc cách mạng máy tính cá nhân.
Ngày nay, Microsoft có mặt trên toàn thế giới. Microsoft đặt chi nhánh ở hơn 90 quốc gia và được phân loại thành 6 khu vực: Bắc Mỹ; Châu Mỹ Latinh; Châu A u, Trung Đông, Châu Phi; Nhật Bản; Châu Á Thái Bình Dương và Trung Hoa Lục Địa với trung tâm điều hành tại Dublin, Ireland; Humacao; Puerto Rico; Reno, Nevada, USA và Singapore. Microsoft là 1 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phầm mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin. Những sản phẩm phần mềm của Microsoft bao gồm hệ điều hành cho máy chủ, máy tính cá nhân và các thiết bị thông minh, ứng dụng máy chủ cho môi trường công nghệ thông tin, ứng dụng năng suất thông tin, giải pháp kinh doanh và các công cụ phát triển phần mềm. Microsoft có 57.000 nhân viên trên toàn thế giới và đang tiếp tục làm tăng tính hiện hữu của máy tính bằng nhiều phương pháp mới.
Tháng 3/2005, Bill Gates, người sáng lập tập đoàn Microsoft, được Nữ Hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ danh dự.
Cách quản lý lãnh đạo của công ty Microsoft 1.Lãnh đạo và mục tiêu: a. Bill Gates có tầm nhìn chiến lược sâu rộng: – Bỏ học để thành lập công ty. Bill Gates đã bỏ không theo học tiếp năm thứ 3 trường đại học Harvard để toàn tâm toàn ý cùng Paul Allen bắt tay xây dựng công ty Microsoft.
– Mở mặt trận “mạng hoá toàn cầu”:

Dưới sự lãnh đạo của Gates, Microsoft đã và đang xây dựng phần mềm tuyệt hảo mang tính năng kết nối mạng toàn cầu, giúp cho việc liên kết con người và công việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và bằng bất cứ thiết bị liên lạc nào.
– Đổi mới tư duy kinh doanh:
Theo Bill Gates: “Kinh doanh và công nghệ gắn kết với nhau” và công nghệ thông tin sẽ phải kết hợp với quản lý kinh doanh trong một cách thức điều hành mới được Bill Gates gọi là “Hệ thần kinh số”. b. Khả năng phân tích vấn đề: Quả thật Bill Gates xứng đáng là người cầm lái vĩ đại con tàu Microsoft bởi ông rất giỏi trong việc phát hiện ra những công trình của người khác và biến đổi nó để thành của mình và đó không phải chỉ là công việc cải sửa công nghệ, mặc dù Gates nói rằng Microsoft đã nắm lấy những ý tưởng đó và mở rộng ra và đó chính là những ý tưởng mới. c. Bao quát mọi cơ sở:
Bill Gates luôn tham gia vào mọi quyết định mang tính chiến lược và vấn đề quản lý chủ yếu ở Microsoft cũng như giữ vai trò chủ chốt trong phát triển công nghệ, sản phẩm mới. Bill kiểm soát công ty sát sao hơn bất cứ sự kiểm soát của một giám đốc điều hành ở một công ty lớn nào khác. Hàng tháng, lãnh đạo của các nhóm dự án và lãnh đạo riêng của từng dự án trao đổi e- mail để báo cáo về hiện trạng của từng dự án và những vấn đề nổi lên của nó. d. Chiếm lĩnh thị trường là mục tiêu tối hậu: Microsoft luôn đặt mục tiêu chiếm lĩnh toàn bộ 100% thị phần sản phẩm mà nó đang bước vào. Tuy nhiên, đó phải là thị phần của số đông người dùng. 2.Tổ chức đội ngũ:
a. Con người là nhân tố quyết định b. Tuyển dụng nhân tài c. Sử dụng mọi nhân tài d. Bill Gates không có khái niệm bằng cấp hay tuổi tác mà chỉ có khái niệm người làm được
việc và người không làm được việc. e. Các chính sách giữ chân người tài f. Đoàn kết là sức mạnh g. Sự liên kết của các nhóm nhỏ năng động 3.Thực thi công việc:
a. Tiết kiệm là nguyên tắc b. Chấm dứt chủ nghĩa hình thức c. Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định d. Việc hôm nay mới là quan trọng e. Chấp nhận sai lầm và thất bại f. Tạo sức ép cạnh tranh g. Nắm vững kỹ năng chuyên môn

4.Tổ chức học tập:
a. Đại học Microsoft b. Học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ c. Học từ những người xung quanh d. Học từ khách hàng

Nhà quản trị phân tích môi trường kinh doanh và đưa ra các quyết định. Hãy lấy một ví dụ thành công và 1 ví dụ thất bại trong việc phân tích môi trường kinh doanh phân và ra quyết định của nhà quản trị. Hãy nêu 5 sai lầm trong phân tích môi trường kinh doanh.
3 (60%) 2 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC