Hoàn cảnh ra đời, sự thành lập, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa -ri?

Bài học kinh nghiệm của công xã Pa -ri

Hoàn cảnh ra đời và sự thành lập

 • Năm 1870 chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ, trong điều kiện không có lợi cho Pháp
 • Ngày 2/9/1870, Na-pô-lê-ông III, cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt.
 • Ngày 4/9/1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa. Chính phủ tư sản lâm thời được thành lập (chính phủ vệ quốc).
 • Trước sự tiến công của Phổ, chính phủ tư sản vội vã đầu hàng quân Đức. Nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên bảo vệ tổ quốc, mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản với nhân dân ngày càng tăng.
 • Sáng ngày 18/3/1871. Chi-e cho quân tấn công đồi Mông-mác, nhưng thất bại. Quần chúng nhân dân làm chu Pa-ri.
 • Ngày 26/3/1871, nhân dân Pa-ri bầu Hội đồng công xã.
 • Ngày 28/3/1871, công xã Pa ri tuyên bố thành lập.

Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm

 • Ý nghĩa: Tuy chỉ tồn tại 72 ngày nhưng công xã Pa-ri có ý nghĩa lịch sử to lớn.
  • Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ mới, xã hội mới.
  • Cổ vũ nhân dân toang thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.
 • Bài học: CM thắng lợi phải có Đảng lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu, xây dựng nhà nước của dân do dân vì dân.

Hoàn cảnh ra đời, sự thành lập, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa -ri?
5 (100%) 1 vote

BÀI HAY NÊN ĐỌC