Em hãy cho biết: hình ảnh cây dừa trong bài Dừa ơi nói lên những đIều gì đẹp đẽ của người dân?

Trong bài Dừa ơi, nhà thơ Lê Anh xuân có viết:

Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút,
Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng,
Rễ dừa bám sâu vào lòng đất,
Như dân làng bám chặt quê hương.

Em hãy cho biết: hình ảnh cây dừa trong bài Dừa ơi nói lên những đIều gì đẹp đẽ của người dân miền Nam trong kháng chiến chống Mĩ?

cay dua

Gợi ý

– Câu Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút có ý ca ngợi phẩm chất kiên cường, anh dũng, hiên ngang, tự hào trong chiến đấu.

– Câu Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng ý nói phẩm chất vô cùng trong sáng, thuỷ chung, dịu dàng, đẹp đẽ trong cuộc sống.

– Các câu: Rễ dừa bám sâu vào lòng đất/ Như dân làng bám chặt quê hương ýnói phẩm chất kiên cường bám trụ, gắn bó chặt che xvới mảnh đất quê hương miền Nam.

Bài tham khảo

Đề 1: Trong bài Dừa ơi! (Tiếng Việt 5 , tập một), nhà thơ Lê Anh Xuân có viết:

“Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút
Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng
Rễ dừa cắm sâu vào lòng đât,
Như dân làng bám chặt quê hương.”

Em hãy cho biết: hình ảnh cây dừa trong đoạn thơ trênnói lên những điều gì đẹp đẽ về người dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ?

BàI Làm:

Trong khổ thơ trên (trích trong bài Dừa ơi) của nhà thơ Lê Anh Xuân, ta thấy tác giả như muốn thông qua hình tượng cây dừa để ca ngợi phẩm chất kiên cường, anh dũng, hiên ngang, tự hào trong chiến đấu của người dân miền Nam. Đồng thời tác giả cũng muốn nói lên phẩm chất trong sáng, thủy chung, dịu dàng, đẹp đẽ trong cuộc sống và ý chí kiên cường bám trụ, gắn bó chặt chẽ với mảnh đất quê hương mình của người dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Em hãy cho biết: hình ảnh cây dừa trong bài Dừa ơi nói lên những đIều gì đẹp đẽ của người dân?
2.6 (52.5%) 8 votes

BÀI HAY NÊN ĐỌC