Đấu thầu rộng rãi là gì? Đấu thầu hạn chế là gì? Đấu thầu rộng rãi khác với đấu thầu hạn chế ở những điểm nào?

Đấu thầu rộng rãi: Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ mời thầu.

Kết quả hình ảnh cho Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu hạn chế: Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự, trường hợp thực tế có ít hơn năm nhà thầu, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác.

Ca hát thoải mái, không ngại hết pin

Hát karaoke bằng điện thoại kết nối Bluetooth là một giải pháp đơn giản chi phí thấp vẫn phiêu như ca sĩ

Điểm khác biệt giữa đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế

Tiêu chíĐấu thầu rộng rãiĐấu thầu hạn chế
Số lượng nhà thầu tham giaKhông hạn chếHạn chế số nhà thầu tham gia
Mức độ cạnh tranhCao hơnThấp hơn
Thường được lựa chọn trong các trường hợpNhững gói thầu có tính chất kỹ thuật không phức tạp, giá trị không lớn và điều kiện thực hiện không có gì đặc biệt.Thường là các dự án có tính chất kỹ thuật và điều kiện thực hiện phức tạp. Mỗi nhà thầu chỉ cần đáp ứng được 1 số yêu cầu của gói thầu.
Bắt buộc áp dụng cho các dự án sử dụng vốn nhà nước như :Áp dụng với các hầu hết các loại dự án sau (trừ trường hợp được quy định tại các điều 19-24 Luật đấu thầu)

– Sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển.

– Sử dụng vốn nhà nước để duy trì hoạt động thường xuyên của CQ nhà nước, tổ chức chính trị-XH, tổ chức chính trị,
XH – nghề nghiệp, tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp, đơn
vị vũ trang nhân dân

– Sử dụng vốn NN mua sắm tài sản phục vụ cho cải tạo, sửa chữa lớn các thiết bị, dây chuyền sx, thiết bị nhà xưởng, đã đầu tư của DNNN

Áp dụng trong các trường hợp (Được quy định tại điều 19
Luật Đấu thầu)- Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu.- Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu
Quá trình thực hiệnTrước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo mời thầu theo quy định (tại Điều 5 luật đấu thầu 2005) để các nhà thầu biết thông tin tham dự.

Bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu.

Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, phải mời tối thiểu năm nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu;

trường hợp thực tế có ít hơn năm nhà thầu, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác.