Câu 6: Nếu là trưởng phòng/ phó phòng, Anh/ chị làm gì để khuyến khích và dộng viên cấp dưới ?

Động viên và khuyến khích là tạo cho con người ý muốn làm việc, ý muốn đó tùy thuộc vào động cơ của người lao động. Động cơ là nhu cầu hay cách khách là lý do của hành động. Thường người lao động có những chu cầu sau:

– Nhu cầu vật chất: nhu cầu sinh lý – Nhu cầu về sự an tòan: ổn định cuộc sống – Nhu cầu đòan nhóm, hội nhập được tham gia và được người khác chấp nhận. – Nhu cầu kính trọng là tự chủ. – Nhu cầu lý tưởng. Ngòai ra, chúng ta cũng cần quan tâm đến các yếu tố tác động đến động viên và khuyến khích sau:

– Bản thân công việc – Kết quả đạt được ( sự thành công) – Thưởng ( phải đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng mức..) – Khen ngợi – Trách nhiệm, tự do hành động – Cảm nhận về sự liên quan, ảnh hưởng – Cảm nhận về vai trò và tầm quan trọng – Phát triển cá nhân – Quan tâm và giúp đỡ cấp dưới – Địa vị và khả năng cải thiện dịa vị – Đánh giá cao của đồng nghiệp – Môi trường và điều kiện làm việc. Để việc động viên đạt hiệu quả thì quản lý nên:

– Xác định những yếu tố nào động viên, khuyến khích nhân viên làm việc tốt nhất. – Xác định những yếu tố nào động viên khuyết khích nhiều nhất – Xem xét những tín hiệu về động viên khuyến khích kém – Quyết định những biện pháp nhằm tăng hiệu quả động viên và khuyến khích nhân viên.

Câu 6: Nếu là trưởng phòng/ phó phòng, Anh/ chị làm gì để khuyến khích và dộng viên cấp dưới ?
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC