Ai là người kéo cờ trong lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945?

Người kéo cờ trong lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 là bà Đàm Thị Loan – đội viên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và bà Lê Thi – nữ sinh Trường Đồng Khánh, Hà Nội.

Xem thêm:

Bà Đàm Thị Loan sinh năm 1926 tại Áng Giàng, Bình Long, Hoà An, Cao Bằng. Năm 1940, bà tham gia hội Việt Minh của xã, lấy bí danh là Thanh Xuân. Năm 1942, bà đi hoạt động cách mạng và là một trong số 34 đội viên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có mặt trong lễ tuyên thệ ngày 22/12/1944. Sau này, bà trở thành phu nhân của Đại tướng Hoàng Văn Thái. Bà Lê Thi tên thật là Dương Thị Thoa, là con gái thứ tư của cố giáo sư Dương Quảng Hàm. Sau cách mạng tháng Tám, từ năm 1947 đến 1950, bà được tổ chức điều về hoạt động bí mật trong nội thành Hà Nội, âm thầm vận động bà con ủng hộ kháng chiến chống Pháp. Hòa bình lập lại, bà được cử đi học Trường Lý luận cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khóa đầu tiên, sau đó ở lại trường và bắt đầu công việc nghiên cứu. Năm 1961, làm Viện trưởng Viện triết học, đến năm 1987, bà cùng đồng nghiệp xây dựng Trung tâm nghiên cứu gia đình và phụ nữ. Bà được Nhà nước phong hàm giáo sư năm 1991.

Ai là người kéo cờ trong lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945?
Đánh giá

BÀI HAY NÊN ĐỌC