MỤC LỤC SOẠN BÀI NGỮ VĂN LỚP 8

Hướng dẫn soạn văn lớp 8 mới và đầy đủ, được biên soạn cẩn thận, chi tiết, mong phần nào giúp được các bạn. Chúc các bạn hoàn thành tốt môn ngữ văn lớp 8.

 

Phần 1 – Ngữ văn lớp 8

  1. Tôi đi học
  2. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
  3. Tính thống nhất chủ đề và bố cục văn bản
  4. Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu)
  5. Trường từ vựng
  6. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
  7. Bố cục văn bản
  8. Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn)
  9. Xây dựng đoạn văn trong văn bản
  10. Lão Hạc – Tác giả Nam Cao
  11. Từ tượnghình, từ tượng thanh
  12. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
  13. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
  14. Tóm tắt văn bản tự sự
  15. Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
  16. Cô bé bán diêm
  17. Trợ từ, thán từ
  18. Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)
  19. Tình thái từ
  20. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
  21. Chiếc lá cuối cùng
  22. Chương trình địa phương
  23. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
  24. Hai cây phong (trích Người thầy đầu tiên)
  25. Nói quá
  26. Thông tin về ngày trái đất năm 2000
  27. Nói giảm nói tránh
  28. Luyện nói Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
  29. Câu ghép
  30. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
  31. Ôn dịch, thuốc lá
  32. Câu ghép (tiếp)
  33. Phương pháp thuyết minh
  34. Bài toán dân số
  35. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
  36. Dấu ngoặc kép
  37. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
  38. Cảm tác Vào nhà ngục Quảng Đông
  39. Đập đá ở Côn Lôn
  40. Thuyết minh về một thể loại văn học
  41. Muốn làm thằng Cuội
  42. Hai chữ nước nhà