Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên – Địa lý kinh tế

1. Khái quát chung

– Là vùng có dt: 54.700 km2, DS: 4,9 triệu (2006), gồm 5 tỉnh
– Là vùng duy nhất không giáp biển, nhưng có vị trí chiến lược quan trọng.
a. Thuận lợi
– Là vùng giàu TNTN:
+ Đất: đất đỏ ba zan màu mỡ
+ Khí hậu cận xích đạo, gió mùa
+ Tài nguyên rừng giàu có nhất cả nước, diện tích còn nhiều, nhiều gỗ quý và nhiều động vật quý hiếm
+ Sông ngòi có giá trị thủy điện lớn thứ hai sau miền núi phía B
+ Khoáng sản ít loại, chỉ có bô xít nhưng trữ lượng rất lớn
b. Khó khăn
– Vùng thưa dân nhất, có nhiều dân tộc ít người
– Cơ sở vật chất kĩ thuật còn thấp kém, văn hóa xã hội lạc hậu, đời sống vật chất còn nghèo nàn
– Thiếu lao động lành nghề và cán bộ KHKT

2. Vấn đề phát triển cây công nghiệp lâu năm

a. Điều kiện phát triển
– Có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp lâu năm
+ Đất ba zan màu mỡ chiếm diện tích lớn, tập trung
+ Khí hậu cận xích đạo gió mùa: 1 mùa khô và 1 mùa mưa. Do nằm trên các cao nguyên nên mát mẻ
b. Tình hình phát triển
– Các cây công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên:
+ Cà phê: 2006 là 450.000 ha (4/5 cả nước), trong đó Đắc Lắc chiếm 259.000 ha. Cà phê có chất lượng cao, giá trị xuất khẩu lớn.
+ Chè: cây cận nhiệt, trồng trên cao nguyên cao: Lâm Đồng, Gia Lai. Có nhà máy chế biến chè Biển Hồ, Bảo Lộc.
+ Cao su: diện tích đứng thứ 2 sau ĐNB, trồng nhiều ở Gia Lai, Đắc Lắc
+ Ngoài ra còn trồng: tiêu, điều, dâu tằm…
– Ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp
+ Thu hút lao động, phân bố lại dân cư
+ Thay đổi tập quán sx lạc hậu
+ Trồng cây công nghiệp là trồng rừng bảo vệ đất, khí hậu
– Để nâng cao hiệu quả kinh tế cần:
+ Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh đi đôi với bảo vệ rừng, phát triển thủy lợi
+ Đa dạng hóa cây công nghiệp
+ Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu

3. Vấn đề khai thác và chế biến lâm sản

– Rừng Tây Nguyên nhiều nhất nước
+ Che phủ 60% diện tích lãnh thổ vùng, 36% diện tích đất có rừng, 52% sản lượng gỗ có thể khai thác
+ Rừng còn nhiều gỗ quý và động vật quý
– Diện tích rừng giảm sút nhiều do khai thác bừa bãi, cháy rừng và mở rộng vùng chuyên canh cây công nghiệp
– Rừng giảm sút gây nhiều hậu quả nghiêm trọng: mất tài nguyên gỗ, mất loài quý hiếm, mực nước ngầm hạ thấp dễ gây hạn hán, đất bị xói mòn rửa trôi…
– Hiện nay nhiệm vụ trồng, tu bổ và bảo vệ rừng trở nên cấp bách: bảo vệ đất, tạo cân bằng nước, bảo vệ giống loài và tài nguyên lâm sản.

Dưới 18 tuổi không được click quảng cáo 
loading...
Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên – Địa lý kinh tế
5 (100%) 1 vote

BÀI HAY NÊN ĐỌC